Kosten Relatietherapie

Kosten Relatietherapie

De kosten van relatietherapie is erg afhankelijk van het aantal uren dat afgenomen wordt. Wij werken graag met vaste tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent.
Om u tegemoet te komen in de kosten van relatietherapie, krijgt u de kosten van het intake gesprek terug als er met een coaching traject wordt gestart.

Intake Gesprek

Kosten: € 30,-

Kennismaking, probleemanalyse, behandeldoelen maken

Relatie Coaching

Kosten: € 60,-/uur

Tijdens deze gesprekken gaan we kijken waar we de relatie kunnen verbeteren door persoonlijke aangeleerde gewoontes te ontdekken en benoemen, mede te kijken hoe we deze ( indien ze een negatieve invloed hebben) kunnen ombuigen naar gewoontes die de relatie positief beïnvloeden. Een behandelplan zal eerst bestaan uit wekelijkse sessies (3 á 4 weken) daarna om de twee weken, dit hebben we gedaan om eerst goed te kijken hoe de relatie werkt om vervolgens met het ombuigen te beginnen. Het kost tijd om gewoontes aan te passen en dan is het niet nodig om wekelijks bij elkaar te komen.

Cursus Communicatie

Kosten: € 80,-
Duur: ong. 2 uur

Met een communicatie cursus worden de diverse onderdelen van het communiceren besproken. Zodat duidelijk wordt waardoor het moeilijk is om effectief te kunnen communiceren en wat de barrières zijn van het communiceren.

Cursus Liefdes Talen

Kosten: € 80,-
Duur: ong. 2 uur

Ieder persoon heeft zijn/haar eigen manier waarop liefde gegeven wordt en hoe het ontvangen wordt. Zo bestaan er 5 talen der liefde, het is belangrijk dat u uw eigen liefdes taal herkent maar ook weet wat deze is van uw partner, dat gaan we ontdekken tijdens deze cursus.

Cursus Conflict Oplossen

Kosten: € 80,-
Duur: ong. 2 uur

Conflicten horen bij een relatie/huwelijk, hoe worden ze opgelost zodat het de relatie opbouwt. Want een conflict hoeft niet een negatieve neerslag te hebben op uw relatie. Dat gaan we ontdekken tijdens deze cursus hoe dat in de praktijk werkt en waarom het zo werkt.

Wilt u meer informatie over de kosten van onze relatietherapie, wilt u zich aanmelden voor een cursus of intakegesprek of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.