Het intakegesprek

Het intake gesprek

We beginnen met een intake gesprek om de problemen te omschrijven en de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Wat is een hulpvraag? Een hulpvraag is hetgeen waar een stel meegeholpen gaat worden.
Belangrijk is ook wat u vindt dat er mist in uw relatie.
Bijvoorbeeld: Een stel communiceert slecht en hebben geregeld woorden door miscommunicatie.
Dan is de hulpvraag het leren communiceren op de juiste manier.
Zijn er misschien meerdere hulpvragen? Als dit duidelijk is dan maken we een plan van aanpak.
Hierin staan afspraken hoe wij verder te werk gaan.
Denk eraan om elkaars meningen te respecteren en elkaar niet aan te vallen of te vernederen.
Houdt er rekening mee dat het gemiddeld zeker acht weken duurt voor uw nieuwe gewoontes eigen zullen worden.
Het vergt tijd en energie om oude gewoontes af te leren.
Daarom is het intake gesprek belangrijk zodat er een goed beeld gevormd kan worden van de relatie.
Het kan ook zijn dat tijdens de gesprekken die erop volgen dat er andere onderwerpen naar boven komen die op uw relatie drukken en dat we indien nodig de prioriteit verschuiven.

Een voorbeeld:
Stel dat u niet over uw gevoelens praat omdat u dat vanuit huis niet hebt geleerd. Uw partner heeft het gevoel u hem/haar dan niet vertrouwd. Hierdoor gaat uw partner ook minder delen en het gevolg hiervan is minder intimiteit (onderling). Jullie gaan minder activiteiten met elkaar doen (wandelen, uit eten, shoppen, etc) waardoor de intimiteit nog minder wordt. De problemen die kunnen ontstaan zijn een saaie relatie, geen plezier meer, geen uitjes meer maken en geen seks.

U moet dan gaan zoeken en kijken naar de bron die alles veroorzaakt, in dit voorbeeld is het dat u uw gevoelens niet uit. Als u daarmee begint, zal uw partner zich ook openstellen en zijn/haar gevoelens uiten. Hierdoor groeit de intimiteit en het begrip naar elkaar.

Ik kan u dan verzekeren dat uw relatie weer gaat op bloeien. Maar om een relatie goed te houden moet u eraan blijven werken.

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op.